Year: 2017
File: 105_2017.pdf
Hits: 838
  / 0
PoorBest 

Review

Пацурія Н.

Альтернативне (позасудове) врегулювання страхових спорів: необхідність запровадження в Україні ......................... 5

Радзивілюк В.
Європейська правова спадщина у котексті формування інституту мирової угоди ........................................................ 10

Ізарова І.
Принцип диспозитивності цивільного процесу: погляди Радослава Флейшaра ............................................................ 14

Гафурова О.
Законодавство у сфері сільського туризму: сучасні реалії та перспективи розвитку .................................................... 16

Клепікова О.
Спеціальне галузеве державне регулювання транспортної діяльності .......................................................................... 19

Гуйван П.
Своєчасний та неупереджений розгляд справи
як невід'ємні елементи справедливого судочинства: європейський досвід і українська практика ............................... 24

Губанова Т.
Законодавчий процес періоду Української революції 1917-1921 рр. та сьогодення:
порівняльно-правовий аналіз ............................................................................................................................................. 33

Черняк Є.
Сучасні підходи до оцінки понятійно-категоріального апарату
проблематики гарантування (забезпечення) Конституції ................................................................................................ 36

Цуцкірідзе М.
Принципи діяльності слідчого в системі принципів кримінального процесу
і загальних положень розслідування ................................................................................................................................. 40

Матвійчук А.
Конституционные обязательства государства
в сфере защиты имущественных прав физических лиц .................................................................................................. 43

Самбор М.
Повідомлення родичів у разі застосування заходу забезпечення провадження
у справі про адміністративне правопорушення у вигляді адміністративного затримання ............................................ 45

Котюк І., Котюк О.
Верховенство права – традиційні уявлення та фактичний зміст .................................................................................... 51

Мельниченко Р.
Форми та методи податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні ........................................................ 54

Гончаренко В.
Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката іноземної держави в Україні .................................................. 64

Косткіна Ю.
До питання адміністрування вищої ради правосуддя ...................................................................................................... 68

Артем'єва Н.
Становлення правової допомоги в цивільному процесі на теренах України .................................................................. 72

Бабешко А.
Міжнародно-правові стандарти поводження з неповнолітніми,
які потрапили у сферу дії кримінального провадження ................................................................................................... 76

Богуш М.
Поняття та класифікація правових форм і способів захисту суб'єктивних
корпоративних прав та інтересів ....................................................................................................................................... 80

 

 

 

Date insert:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/