Location: ВПЦ "Київський університет"
Year: 2019
File: 111_20192.pdf
Note: https://doi.org/10.17721/1728-2195/2019/4.111
Hits: 904
  / 0
PoorBest 

Review

 

 

 

Акулов Ю.

Специфіка нормативно-правового регулювання обмеження майнових прав на творивУкраїні.................................................................... 5

Бондарєва М.

Окремі дискусійні аспекти здійснення й захисту спадковихправ............................................................................................................................. 9

Варавка В.

Смарт-контракт як формацивільно-правового договору......................................................................................................................................... 15

Верба-Сидор О., Воробель У.

Формальна сепарація як умова розірвання шлюбу у законодавстві держав-учасниць Європейського Союзу

(Данія, Ірландія та Італія)................................................................................................................................................................................................. 20

Іваницький А.

Міжнародні трудові стандарти у сфері робочого часу та стан їх імплементаціїв Україні................................................................................ 25

Кухнюк Д., Шиленко Б.

Дисциплінарна відповідальність за порушення адвокатськоїетики...................................................................................................................... 31

Оверчук О.

Методологічні основи дослідження механізму правотворчостіунітарноїдержави........................................................................................... 35

Овчаренко О., Подорожна Т.

Відповідальність судді за порушення приписів конвенції про захист прав людини таосновоположнихсвобод....................................... 39

Пайда Ю.

Особливості структури механізму захисту прав та свобод людинивУкраїні..................................................................................................... 45

Погорєлова О.

Проблеми захисту корпоративних прав власників і трудових прав працівників: аналізсудовоїпрактики.................................................. 49

Позняк Е.

Еколого-правова культура природного заповідання в Україні

(на прикладі створення Чорнобильського радіаційно-екологічногобіосферногозаповідника)...................................................................... 55

Сахарук І.

Ґенеза формування та сучасний зміст концепції гідноїпраці.................................................................................................................................. 62

Турканова В.

 

Відкритість і гласність судового розгляду та виконання судових рішень:

світові та європейські стандарти на прикладі законодавства Англії та Уельсу, США іправаЄС.................................................................. 67

 

Date insert:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/