Location: ВПЦ "Київський університет"
Year: 2020
File: 113_2020.pdf
Note:
Hits: 702
 5 / 1
PoorBest 

Review

Акулов Ю.
Специфіка нормативно-правового регулювання обмеження майнових прав на твори в Україні ................................... 5
Дмитрик А., Ілюшик О.
Соціальна функція в системі функцій держави .................................................................................................................. 8
Коваленко Т.
Адаптація українського законодавства у сфері запобігання змінам клімату
до Acquis Communautaire Європейського Союзу .............................................................................................................. 12

Копиця М.
До питання про державну підтримку та публічне адміністрування в аграрному праві України .................................... 18

Корнілова Ж.
Структура реалізації державної економічної політики України ....................................................................................... 23

Коцюруба А.
Примирні процедури в цивільному судочинстві України .................................................................................................. 28

Кравченко М.
Право людської гідності крізь призму німецької правової доктрини ............................................................................... 33

Крижевський А., Дерій О.
Міграційна політика в середньовічній та ранньомодерній Україні (Х – середина XVIII ст.):
історико-правовий аспект ................................................................................................................................................... 39

Панченко М.
Дисциплінарна відповідальність адвоката у разі неправомірного співробітництва
із правоохоронними органами ........................................................................................................................................... 44

Плескач М.
Співвідношення життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави
у контексті адміністративно-правового забезпечення кібернетичної безпеки ................................................................ 47

Сахарук І.
Соціальний діалог як основа реалізації концепції гідної праці ........................................................................................ 56

Терех О.
Альтернативні способи розв'язання трудових спорів: практика України та ЄС ............................................................. 61

Шибко Р.
Особливості правового становища виробників сировини для дитячого харчування ..................................................... 66

Якубович І.
Поняття та особливості договору складського зберігання зерна .................................................................................... 71
Інформація про авторів ................................................................................................................................................... 76

Date insert:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/