Location: ВПЦ "Київський університет"
Year: 2021
File: zmist 116-21.pdf
Hits: 683
  / 0
PoorBest 

Review

Андріїв В. Вікові особливості працівників і їхня регламентація в міжнародно-правовому регулюванні праці ................................. 5

Вахонєва Т. Правовий статус і кваліфікаційні вимоги до фармацевтичних працівників .................................................................... 11

Гринюк Р., Кіндюк Б. Відповідальність медичних працівників за злочини у сфері обігу

наркотичних засобів, передбачені статтею 320 Кримінального кодексу України .............................................................................................. 15 

Котюк О. Правомірність як світоглядний критерій оцінки поведінки та діяльності......................................................................... 19

Марусенко Р. Показники публікаційної активності правників крізь призму законодавчих вимог .......................................................... 23

Мацелюх І., Мусієнко А. Еволюція карантинних заходів і формування епідеміологічного законодавства в Україні ............................................ 30

Нікітіна Т. Судове та позасудове розв'язання спорів, що виникають із відносин заподіяння шкоди медичним працівником ............................................................................. 35

Олійник О. Способи розв'язання та подолання колізій у кримінальному праві України ................................................................... 40

Погоріленко А. Законодавче регулювання господарсько-договірних відносин у сфері електронної комерції ...................................... 44

Прилуцький С. Інститут виключення з доказів на стадії досудового розслідування: актуальні проблеми та шляхи їхнього розв'язання .......................................................................................................... 48

Снідевич О. Заходи примусового виконання рішень як прояв диференціації виконавчої процесуальної форми ............................ 53

Стрєльцова О. Конституціоналізація співробітництва України з ЄС на підставі Угоди про асоціацію: перспективи розвитку ......................................................................................................................................................... 57 Шамрай В., Слюсаренко Ю. Трансформація державного суверенітету в умовах сучасного конституційно-правового розвитку ............................. 62

Федорченко Н. Рецензія на монографію І. А. Діковської "Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС" (Київ, Алерта, 2020) ............................................................................ 65

Інформація про авторів ................................................................................................................................................... 67

Date insert:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/