Library: Номери журналу
Location: ВПЦ "Київський університет"
Year: 2021
File: 119_2021.pdf
Hits: 643
 5 / 1
PoorBest 

Review

Андріїв В. М. Міжнародно-правовий захист трудових прав домашніх працівників .......................................................................................................... 5

Бабич Я. С. Співвідношення понять "правовий захист" та "охорона права" у науковому дискурсі .............................................................................. 8

Венедіктов С. В. Щодо застосування правових трансплантацій у трудовому праві України .............................................................................................. 12

Горбань Н. С. Вчинення виконавчого напису нотаріуса на кредитних договорах: актуальні проблеми ....................................................................... 16

Даниленко Б. В. Ведична культура як складова формування права України ..................................................................................................................... 20

Євстігнєєв А. С. Перспективи реалізації концепції сталого розвитку у контексті проєкту Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності ...................................................................... 29

Заярний О. А. Позасудові форми захисту інформаційних прав приватних осіб та основні напрями їхньої адаптації до стандартів Європейського Союзу ........................................................................................................................................................... 34

Майданик Р. А, Майданик Н. І., Попова Н. Р. Європеїзація та рекодифікація. Узуфрукт .................................................................................................................................................. 40

Мяловицька Н. А., Златіна Н. Е. Роль і значення судового прецеденту в системі джерел права ............................................................................................................... 50

Некрутенко В. Р. До питання систематизації ризиків, спричинених обробленням персональних даних із використанням технологій штучного інтелекту ....................................................................................................................................... 53

Остапенко Г. З. Правова визначеність у контексті реформи місцевого самоврядування ................................................................................................. 59

Повар П. О. Правове регулювання припинення фізичної особи-підприємця: понятійно-термінологічні проблеми .................................................. 63

Прилуцький С. В. Принцип природного суду: актуальні проблеми праворозуміння та правозастосування в Україні ....................................................... 70

Птащенко Д. С. Самочинне (самовільне) будівництво: окремі проблеми кримінальної відповідальності в аспекті регуляторного законодавства України та нормативних складів кримінальних правопорушень ............................................ 74

Савчук С. П. Зарубіжний досвід правового регулювання багатосторонніх трудових правовідносин .......................................................................... 79

Сахарук І. С. Значення соціального діалогу для вдосконалення системи професійного розвитку працівників в Україні .......................................... 83

Севрюков Д. Г. Перспективи суверенітету держави у постпандемічному світі ................................................................................................................. 88

Сіньова Л. М. Започаткування та розвиток соціальної роботи в Німеччині .................................................................................................................... 91

Стефанчук М. М. Звільнення прокурорів під час атестації: визначення підстав................................................................................................................... 97

Угриновська О. І., Січка В. Р. Відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в цивільному судочинстві України: проблеми правозастосування ................................................................................................................................................................... 102

Шульгін В. В. Особливості кодифікації законодавства у сфері оборони України: організаційно-правові аспекти .................................................... 108

Щербак С. В. Закономірності як предмет науки виконавчого процесу .......................................................................................................................... 116

Якимчук Н. Я. Зміст і стан законодавчого закріплення правової категорії "фінансові ресурси" та її елементів ......................................................... 123

Інформація про авторів........................................................................................................................................................................... 128

 

Date insert:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/