Знайти статтю

All books: 734

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІВНИКІВ І ЇХНЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЯ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРАЦІ

  / 0
Hits: 597

Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи запобігання і протидії корупції в Україні

Усовершенствование действующего антикоррупционного законодательтсва и анализ обновленной системы предупреждения и противодействия коррупции в Украине | The improvement of effective anti-corruption legislation and examination of renovated system of prevent

  / 0
Year: 2014
Hits: 533

Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників

Совершенствование правового регулирования защиты от дискриминации отдельных категорий работников | Improvement legal adjusting of protecting from discrimination of separate categories of workers

  / 0
Year: 2010
Hits: 402

ВЕДИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВА УКРАЇНИ

 5 / 1
Year: 2021
Hits: 468

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА – ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ ТА ФАКТИЧНИЙ ЗМІСТ

  / 0
Year: 2017
Hits: 572

Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності

Принятие мер обеспечения иска как основание для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности | Unjustified taking of injunctive relief as a reasons to discipline responsibilities of judges

  / 0
Year: 2011
Hits: 712

Взаємодія Кабінету Міністрів України та Президента України: конституційно-правові аспекти

Взаимодействие Кабинета Министров Украины и Президента Украины: конституционно-правовые аспекты │ Interaction between the Cabinet of Ministers of Ukraine and the President of Ukraine: Constitutional Legal Aspects

  / 0
Year: 2012
Hits: 542

Взаємозв'язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах

Взаимосвязь криминалистики и уголовно-процессуального права: задачи и тенденции в современных условиях | The relationship of criminology and criminal procedural law: challenges and trends in modern conditions

 5 / 1
Year: 2013
Hits: 630

Видача особи (екстрадиція) і завдання кримінального судочинства України

Выдача лица (экстрадиция) и задачи уголовного судопроизводства Украины | Extradition of a Person and Tasks of Criminal Proceedings of Ukraine

  / 0
Year: 2010
Hits: 437

Види міжнародних перевезень: нормативний і доктринальний підходи

Виды международных перевозок: нормативный и доктринальный подходы | Types of international carriage: normative and doctrinal approaches

  / 0
Year: 2011
Hits: 734

Види прогалин у земельному праві України

Виды пробелов в земельном праве Украины │ The Types of Gabs in Ukrainian Land Law

  / 0
Year: 2011
Hits: 978

Визнання недійсними та відмова від правочинів (договорів) боржника у судовій процедурі санації

Признание недействительными и отказ от сделок (договоров) должника в судебной процедуре санации | Invalidation and the rejection of transactions (contracts) of the debtor in the judicial reorganization procedure

  / 0
Year: 2013
Hits: 638

ВИЗНАННЯ ПРАВОЧИНУ НЕДІЙСНИМ У БАНКРУТСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 3 / 1
Year: 2022
Hits: 510

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ: ЗМІНА ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ

 5 / 1
Year: 2021
Hits: 555

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЗАВЕРШАЛЬНА ЧАСТИНА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄСПЛ ТА ПРОТИДІЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  / 0
Year: 2020
Hits: 723

ВИКОНАВЧИЙ ЗБІР І ОСНОВНА ВИНАГОРОДА VS ВИКОНАВЧА САНКЦІЯ: ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ЇХНЬОЇ СУТНОСТІ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

  / 0
Year: 2021
Hits: 317

ВИКОНАВЧИЙ ЗБІР ТА ОСНОВНА ВИНАГОРОДА ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

  / 0
Year: 2020
Hits: 687

Виконання судового наказу в цивільному процесі України

Исполнение судебного приказа в гражданском процессе Украины | Execution of a court order in a civil proceeding in Ukraine

  / 0
Year: 2014
Hits: 567

Використання спеціальних знань при розслідуванні порушень авторського права щодо незаконного відтворення та розповсюдження комп'ютерних програм

The usage of special knowledge during the investigation of violation of author's right such as illegal reflection and spreading of computer programs

  / 0
Year: 2010
Hits: 909

Вина в системі умов господарсько-правової відповідальності

Вина в системе условий хозяйственно-правовой ответственности | The guilt in the system of causes of economy-legal responsibility

  / 0
Year: 2010
Hits: 965
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/