Знайти статтю

All books: 734

Дія в часі Закону про Державний бюджет (теоретичні аспекти)

Действие во времени Закона о Государственном бюджете (теоретические аспекты) │ Temporal Aspects of the Law on State Budget (A Theoretical Perspective)

  / 0
Year: 2011
Hits: 816

Державні органи регулювання трудових правовідносин і професійні спілки в Україні (1917–1919 рр.)

Государственные органы регулирования трудовых правоотношений и профессиональные союзы в Украине (1917-1919 гг.) | State labour organs of Ukraine in the sphere of labour relations and professional union (1917–1919)

 5 / 1
Year: 2010
Hits: 202

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 5 / 1
Hits: 606

Державне регулювання інноваційної діяльності: окремі проблеми правового регулювання

Государственное регулирование инновационной деятельности: отдельные проблемы правового регулирования | State regulation of innovation activity: some problems of legal regulation

  / 0
Year: 2010
Hits: 793

Державне управління та публічна адміністрація: шлях до демократії

Государственное управление и публичная администрация: путь к демократии | State administration and public administration: way to the democracy

  / 0
Year: 2011
Hits: 589

Деякі аспекти видової систематизації боржників – суб'єктів відносин запобігання банкрутству (неспроможності)

Некоторые аспекты видовой систематизации должников -субъектов отношений предотвращения банкротства (несостоятельности ) │ Some aspects of form`s systematization of debtors –persons of relationships of prejudice of bankruptcy (insolvency)

  / 0
Year: 2011
Hits: 934

Деякі аспекти обмеження авторського права в Словацькій Республиці

Некоторые аспекты ограничения авторского права в Словацкой Республике │ Some aspects of copyright limitation in the Slovak republic

  / 0
Year: 2011
Hits: 895

Деякі аспекти сутності конституційного судочинства

Некоторые аспекты сущности конституционного судопроизводства | Some aspects of the constitutional court proceeding

  / 0
Year: 2010
Hits: 1669

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УЧАСТІ АДВОКАТА В НОТАРІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 5 / 1
Year: 2020
Hits: 713

Деякі елементи криміналістичної характеристики злочинів у сфері трансплантації органів або тканин людини

Некоторые элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере трансплантации органов или тканей человека | Some elements of criminal characteristics of crimes in the transplantation of organs or tissues

  / 0
Year: 2010
Hits: 668

Деякі концептуальні підходи до вирішення проблем звернення стягнення на майно боржника в виконавчому процесі України

Некоторые концептуальные подходы к решению проблем обращения вызскания на имущество должника в исполнительном процессе Украины | Some conceptual approaches to problem-solving treatment vyzskaniya the debtor's property in the enforcement process in Ukraine

  / 0
Year: 2013
Hits: 658

Деякі особливості визначення розміру покарання у виді штрафу за новою редакцією ст. 53 Кримінального кодексу України від 15.11.2011 р.

Some features of size penalties as fine the new version of art. 53 criminal code of Ukraine on 15 november 2011

  / 0
Year: 2012
Hits: 760

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ

  / 0
Year: 2018
Hits: 534

Деякі питання нормотворчої діяльності в галузі цивільного процесу під час Великої Вітчизняної війни в Україні

Некоторые вопросы нормотворческой деятельности в области гражданского процесса во время Великой Отечественной войны в Украине │ Some questions of the creation of regulatory acts in civil procedure sphere during the Great Patriotic War in Ukraine

  / 0
Year: 2012
Hits: 437

Деякі приклади візантійського впливу на формування української правової традиції

Некоторые примеры византийского влияния на формирование украинской правовой традиции | The Some Aspects of the Byzantium Influence for the Ukrainian Legal Tradition Forming

  / 0
Year: 2010
Hits: 276

Деякі проблеми державної підтримки інвестиційної діяльності

Некоторые проблемы государственной поддержки инвестиционной деятельности | Some problems of the state support for investment activity

  / 0
Year: 2010
Hits: 695

Деякі проблеми застосування способів захисту переважних прав

Некоторые проблемы применения способов защиты преимущественных прав │ Some of problems of application of ways of protection of rights of priority

  / 0
Year: 2012
Hits: 629

Деякі проблеми регулювання правовідносин в сфері електронної комерції

Некоторые проблемы регулирования правоотношений в сфере электронной коммерции | Certain problems in the regulation of electronic commerce relations

  / 0
Year: 2010
Hits: 1579

Джерела міського права Києва XV – XVI століть

Источники городского права Киева XV - XVI веков │ Sources of Kyiv municipal law XV – XVI centuries

  / 0
Year: 2012
Hits: 672

Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини

Источники права на достаточное жилье в пределах международных норм в сфере прав человека | Sources of right on sufficient habitation within the limits of international norms in industry of human rights

 5 / 1
Year: 2014
Hits: 595
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/