Знайти статтю

All books: 734

Джерела страхового права

Источники страхового права | Sources of insurance law

  / 0
Year: 2013
Hits: 703

Дискреційні повноваження глави держави

Дискреционные полномочия главы государства | Discretionary plenary powers of chapter of the state

  / 0
Year: 2013
Hits: 823

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА У РАЗІ НЕПРАВОМІРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

 5 / 1
Hits: 585

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ

 5 / 1
Year: 2019
Hits: 735

Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності

Дисциплинарная ответственность судей как специальный вид дисциплинарной (юридической) ответственности │ Disciplinary case as a special kind disciplinary (legal) responsibility

  / 0
Year: 2012
Hits: 482

ДО ПИТАННЯ ІНДЕКСАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

  / 0
Year: 2018
Hits: 511

ДО ПИТАННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДОСВІД ПРОВІДНИХ КРАЇН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

  / 0
Year: 2018
Hits: 546

ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

  / 0
Year: 2017
Hits: 552

ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ ТА ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В АГРАРНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

 5 / 1
Hits: 486

До питання про предмет історії права України

К вопросу о предмете истории права Украины | The subject History of Law of Ukraine

 5 / 1
Year: 2010
Hits: 556

ДО ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ РИЗИКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ОБРОБЛЕННЯМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

  / 0
Year: 2021
Hits: 268

До питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацизму в Україні

Вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацизма в Украине | Questions are examined in relation to sociallegal defence of veterans of war and victims of nazism in Ukraine

  / 0
Year: 2013
Hits: 712

ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ВІДНОСИНАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

 5 / 1
Year: 2022
Hits: 367

До питання щодо класифікації переважних прав у цивільному праві України

К вопросу о классификации преимущественных прав в гражданском праве Украины │ To the question about classification of rights of priority in the civil law of Ukraine

  / 0
Year: 2012
Hits: 525

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ "АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"

 5 / 1
Year: 2022
Hits: 407

До проблеми входження "електронної" форми правочину в традиційну класифікацію форм правочину

К проблеме вхождения "электронной" формы сделки в традиционную классификацию форм сделки | The problem of entering of the "electronic" transaction form in the traditional classification of transaction forms

  / 0
Year: 2011
Hits: 497

Договір про закупівлю: особливості змісту та порядку укладання

Договор о закупке: особенности содержания и порядка заключения │ Purchase agreement: features contents

  / 0
Year: 2012
Hits: 457

Доказувальна діяльність адвоката-представника як форма реалізації правової позиції по господарській справі

Доказательственная деятельность адвоката-представителя как форма реализации правовой позиции по хозяйственному делу | Evidentiary activity of attorney at law as a form of realization of legal position in commercial litigation

  / 0
Year: 2013
Hits: 724

Дослідження проблем розлучення у римському та греко-римському праві в ранньонову та нову добу

Исследование проблем развода в римском и греко-римском праве в ранненовый и новый период | Investigation of problem divorce in roman and greek-roman lav in erly-new and new periods of history

  / 0
Year: 2013
Hits: 794

Дослідження термінологічних відмінностей оплати праці від заробітної плати в наукових працях другої половини ХХ століття

Исследование терминологических отличий оплаты труда от заработной платы в научных трудах второй половины ХХ века | The comparative analysis of terminological differences between labor payment and wages based on the national monographic research that was m

  / 0
Year: 2010
Hits: 695
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/