Знайти статтю

All books: 734

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРІВ

 5 / 1
Year: 2022
Hits: 492

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВОВА СПАДЩИНА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ МИРОВОЇ УГОДИ

  / 0
Year: 2017
Hits: 569

Європейський суд: структура органів влади та перспективи їх подальшого розвитку

Европейский суд : структура органов власти и перспективы их дальнейшего развития │ European Union: the structure of authority and the prospects for their further development

  / 0
Year: 2012
Hits: 1008

Єдність державної влади в Україні як основа для визначення принципів діяльності місцевих державних адміністрацій

Единство государственной власти в Украине как основа для определения принципов деятельности местных государственных администраций | Unity of state government in Ukraine as a basis for determination of the principles of activity of local government adminis

 5 / 1
Year: 2010
Hits: 1452

Інвестиційне право як підгалузь господарського права України

Инвестиционное право в качестве подотрасли хозяйственного права Украины | Investment Law as a sub-sector of economic law of Ukraine

  / 0
Year: 2013
Hits: 789

Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств

Институт административных услуг как способ обеспечения прав и законных интересов частных │ Institute of administrative services as a way of rights and legitimate interests of private enterprises

  / 0
Year: 2012
Hits: 572

ІНСТИТУТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ СЛУЖБОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 5 / 1
Year: 2021
Hits: 616

ІНСТИТУТ ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ ДОКАЗІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

  / 0
Hits: 591

Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання

Институт контрассигнования актов главы государства в Украине: правовая природа и проблемы законодательного регулирования | Institution of Countersigning the Acts of the President in Ukraine: Legal Nature and Problems of Legislative Regulation

  / 0
Year: 2010
Hits: 507

Інститут посередництва в правовій доктрині

Институт посредничества в правовой доктрине | Тhe institute of mediation in legal doctrine

  / 0
Year: 2010
Hits: 1160

ІНСТИТУТ РАДНИКА У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: СТАН І ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛЬНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

  / 0
Year: 2021
Hits: 561

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE

 5 / 1
Year: 2018
Hits: 666

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ

  / 0
Year: 2019
Hits: 728

Інтереси учасників корпоративних відносин

Интересы участников корпоративных отношений | Interests of participants of corporate relations

  / 0
Year: 2013
Hits: 980

Інформаційно-прогностичні засоби забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації

Информационно - прогностические средства обеспечения экологической безопасности в области авиации │ Information and forecast measures of providing for environmental safety in the aviation sector

  / 0
Year: 2011
Hits: 1092

Інформація про надра як об'єкт геологічних правовідносин

Информация о недрах как объекта геологических правоотношений | Infomation of bowels of the earth that object of geological legal

  / 0
Year: 2013
Hits: 978

ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 5 / 1
Year: 2018
Hits: 568

Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України

Историография и методология исследования проблемы реализации военного законодательства Украины | The historical descriptions and methodological research problems of realization of military legislation of Ukraine

  / 0
Year: 2010
Hits: 508

Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі

История становления института главы правительства в Русском государстве │ History of its development period, the head of government of the Russian state

  / 0
Year: 2011
Hits: 1122

Історія становлення корпоративного права в Англії та США

История становления корпоративного права в Англии и США | History of the formation of corporate law in the UK and the U.S.

  / 0
Year: 2010
Hits: 919
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/