Знайти статтю

All books: 734

Історія становлення соціології права в працях вітчизняних учених

История становления социологии права в трудах отечественных ученых │ History of sociology of law in the works of our scientists

  / 0
Year: 2012
Hits: 447

Історія становлення та розвитку кінопромисловості в Україні

История становления и развития кинопромышленности в Украине | The history of formation and development of film industry in Ukraine

 5 / 1
Year: 2014
Hits: 686

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ОКРУГІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

  / 0
Year: 2021
Hits: 330

Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні

Исторические этапы становления института местных заимствований в Украине │ Historical stages of formation of local borrowing in Ukraine

  / 0
Year: 2011
Hits: 1042

Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства

Исторический анализ становления гражданского общества | Historical analysis of the formation of the idea of civil society

  / 0
Year: 2013
Hits: 647

Історично-правові засади діяльності Фонду "Взаєморозуміння і примирення" в Україні

Исторически -правовые основы деятельности Фонда " Взаимопонимание и примирение " в Украине │ History and legal basis of the Fund "Mutual Understanding and Reconciliation" in Ukraine

  / 0
Year: 2012
Hits: 726

Істотні умови авторських договорів

Условия авторских договоров │ Essential conditions of copyright contracts

  / 0
Year: 2011
Hits: 834

Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд)

Автономия в государственном строительстве Австрии (историко-правовой обзор) │ Autonomy in the state-building of Austria (historico-legal overview)

  / 0
Year: 2011
Hits: 524

Агентура іноземної держави – поняття, зміст та суспільна небезпека

Агентура иностранного государства – понятие, содержание и общественная безопасность | Secret service of the foreign state is a concept, maintenance and public danger

 5 / 1
Year: 2014
Hits: 712

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 5 / 1
Hits: 613

Адміністративні послуги як категорія адміністративного права

Административные услуги как категория административного права | The administrative services are defined as a category of the administrative law

  / 0
Year: 2010
Hits: 971

Адміністративні послуги: питання законодавчого закріплення

Административные услуги: вопросы законодательного закрепления │ Administrative services: questions of legislative assignment

  / 0
Year: 2011
Hits: 668

Адміністративна деліктність у сфері використання персональних даних та засоби її запобігання

Административная деликтность в сфере использования персональных данных и средства её предупреждения | Administrative Tort in the use of personal data and the means of prevention

  / 0
Year: 2013
Hits: 734

Адміністративний арешт: порядок застосування даного виду стягнення та повноваження окремих органів і посадових осіб щодо внесення клопотань про застосування (заміну) на даний вид стягнення

Administrative arrest: order of application of this type of administrative penalty and authority of separate organs and public servants on bringing of solicitors about application (to replacement) on this type of penalty

  / 0
Year: 2012
Hits: 672

Адміністративно-правові аспекти взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження

Административно-правовые аспекты взаимодействия судов с органами местного самоуправления в процессе уголовного производства │ Administrative and legal aspects of cooperation between courts with local authorities in criminal proceedings

  / 0
Year: 2012
Hits: 401

Адміністративно-правові аспекти правового захисту пацієнтів при наданні медичних послуг з джерелами іонізуючого випромінювання

Administratively legal aspects of legal defences of patients in providing of medical services with the sources of ionizing radiation

  / 0
Year: 2011
Hits: 745

Адміністративно-правові відносини за участю органів досудового розслідування системи МВС України

Административно-правовые отношения с участием органов досудебного расследования системы МВД Украины | Administrative and legal relations involving pre-trial investigation of the MIA of Ukraine

  / 0
Year: 2013
Hits: 760

Адміністрування податків в системі публічних правовідносин

Администрирование налогов в системе публичных правоотношений | Tax administration in the system of public legal relationship

  / 0
Year: 2013
Hits: 685

Аксіологічні питання об'єктивації клімату в екологічному праві України

Prokhorenko K. Аксиологические вопросы объективации климата в экологическом праве Украины │ Aksiological issues of climate as the object in environmental law of Ukraine

  / 0
Year: 2011
Hits: 860

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я3

  / 0
Year: 2021
Hits: 537
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/