Знайти статтю

All books: 734

Актуальні питання забезпечення доказів в цивільному процесі України: необхідність законодавчої регламентації

Актуальные вопросы обеспечения доказательств в гражданском процессе Украины: необходимость законодательной регламентации | Pressing questions of providing of proofs in civil procedure of Ukraine: necessity of legislative regulation

  / 0
Year: 2014
Hits: 618

Актуальні питання здійснення судового контролю за рішеннями Міжнародного комерційного арбітражу в Україні

Актуальные вопросы осуществления судебного контроля за решениями Международного коммерческого арбитража в Украине | The topical issues of judicial control performance after the International commercial arbitration awards in Ukraine

  / 0
Year: 2010
Hits: 562

Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин

Актуальные вопросы теории и практики нотариальных правоотношений │ Issues of theory and practice of legal notary

  / 0
Year: 2011
Hits: 1059

Акціонерна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання

Акционерная форма государственно-частного партнерства: проблемы правового регулирования | Joint-stock form state private partnerships: problems of the legal adjusting

  / 0
Year: 2010
Hits: 713

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ: ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЄС

  / 0
Hits: 651

АЛЬТЕРНАТИВНЕ (ПОЗАСУДОВЕ) ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ СПОРІВ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

  / 0
Year: 2017
Hits: 666

Аналіз концептуальних підходів щодо визначення державних кордонів

Анализ концептуальных подходов к определению государственных границ | Analysis of conceptual approaches for the determination of state borders

 5 / 1
Year: 2014
Hits: 743

Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування

Аналогия в аграрном праве Украины: условия и пределы применения | Analogy in Ukrainian Agrarian Law: Reasons and Limits of Application

  / 0
Year: 2011
Hits: 554

Антикорупційний моніторинг в Україні: особливості та перспективи запровадження

Антикоррупционный мониторинг в Украине: особенности и перспективы внедрения | The anti-corruption monitoring: peculiarities and prospects of application

  / 0
Year: 2013
Hits: 1131

Аудиторські правовідносини: господарсько-правовий аспект

Аудиторские правоотношения: хозяйственно-правовой аспект | Auditor relations: economic and legal aspects

  / 0
Year: 2013
Hits: 723

Бікамералізм як одна з провідних тенденцій розвитку парламентаризму в сучасному світі

Бикамерализм как одна из основных тенденций развития парламентаризма в современном мире | Bicameralism as one of the key trends development of parliamentarism in the modern world

  / 0
Year: 2014
Hits: 666

Банкрутство державних підприємств за законодавством України

Банкротство государственных предприятий по законодательству Украины | Bankruptcy law of public enterprises in Ukraine

  / 0
Year: 2013
Hits: 792

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1654 РОКУ: МІФ ЧИ ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ (СПРОБА ЮРИДИЧНОЇ ОЦІНКИ)

  / 0
Year: 2018
Hits: 912

Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича

Берлинская научная школа профессора А. Вагнера и становления научных взглядов М. Цитовича | Berlin scientific school of Prof. A. Wagner and scientific development of M. Tsytovycha

  / 0
Year: 2013
Hits: 685

Будівлі і споруди, що використовуються у сфері господарювання: поняття та основні ознаки

Здания и сооружения, используемые в сфере хозяйствования: понятие и основные признаки | Buildings and structures used in the field of management: definitions and main features

 5 / 1
Year: 2010
Hits: 5804

ВІДКРИТІСТЬ І ГЛАСНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ТА ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ: СВІТОВІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ, США І ПРАВА ЄС

 5 / 1
Year: 2019
Hits: 621

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЕЮ 320 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  / 0
Year: 2021
Hits: 612

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИПИСІВ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

  / 0
Year: 2019
Hits: 664

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

  / 0
Year: 2021
Hits: 436

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

 5 / 1
Year: 2022
Hits: 494
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/