Порядок подання публікації для оприлюднення

Набір статей для публікації здійснюється постійно, впродовж кожного року публікується чотири випуски видання, зокрема:

№ 1/2023 - подання статей до 01/02; рецензування - до 14/02, публікація у березні-квітні; 

№ 2/2023 - подання статей до 01/04; рецензування - до 14/04, публікація у червні; 

№ 3/2023 - подання статей до 01/09; рецензування - до 14/09, публікація у жовтні; 

№ 4/2023 - подання статей до 01/010; рецензування - до 14/10, публікація у грудні. 

Для публікації статті необхідно:

1)заповнити довідку про автора за посиланням https://forms.gle/gPoJTcx9iup9eJeG8

2)надіслати статтю, оформлену відповідно до вимог до оформлення рукописів і керівництва для авторів на електронну адресу 

Рішення щодо публікації поданої статті ухвалюється на основі двох позитивних рекомендацій, підготовлених в ході подвійного сліпого рецензування, а також остаточного рішення редакції про публікацію у конкретному номері видання.

Електронний варіант розміщується в вільному доступі на сайті видання, друкований варіант видання зберігається в Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича, кім.12, вул. Володимирська, 58, Київ, Україна.

Порядок оформлення рукописів

У рукописі статті, поданої для публікації, повинні бути послідовно розміщені такі структурні елементи:

1. Інформація мовою статті:

-      індекс УДК;

-      прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше трьох осіб);

-      посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), місто, країна;

-      код ORCID ID;

-      назва статті;

-      анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: мінімум – 200 слів, максимум – 350 слів. 

Структура анотації: мета, методи, результати та висновки. 

До анотації обов’язково додають 5-10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

2. Текст статті:

-      Вступ;

-      Основні результати;

-      Висновки;

-      Список використаних джерел;

-      References.

Вступ: актуальність проблематики, постановка проблеми, формулювання мети та об’єкта дослідження; методологія дослідження.

Основні результати: виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основний текст статті повинен бути поділений на змістовні розділи з окремими заголовками (до 6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження, в яких представлені розгорнуті конкретні пропозиції за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Список використаних джерел.

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел відповідно до стандарту “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис” (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). За умови неправильного оформлення списку використаних джерел стаття може бути відхилена редколегією. 

References оформлюється відповідно до стандарту APA style. Приклади оформлення дивіться тут будь ласка посилання

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

3. Інформація, викладена англійською мовою у разі, якщо стаття подана українською мовою, або викладена українською мовою у разі, якщо стаття подана англійською мовою:

-      ім’я, прізвище автора(рів);

-      науковий ступінь, вчене звання;

-      посада і місце роботи;

-      назва статті;

-      розширена анотація, не менше 1800 символів;

-      ключові слова.

Cтруктура розширеної анотації включає purpose, methods, results, conclusions.

Технічні вимоги до оформлення статті:

1. Текст статті в форматі Word (не раніше версії 97) без використання стильової розмітки. Назва файлу повинна відповідати першому автору: напр., Ivanenko.docx або Ivanenko.doc.

2. Обсяг статті – від 25000 до 40000 символів (з пробілами), включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел, references.

- поля верхнє та нижнє, ліве і праве – 2,0 см;

- шрифт – Arial, розміром 9 pt, інтервал – одинарний;

- для анотації та ключових слів – Шрифт Arial, розмір 8 pt, курсив, напівжирний.

- абзацний відступ – 0,5 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині;

- між ініціалами і прізвищем ставити нерозривний інтервал; ця вимога поширюється і на прізвища, які наводяться в основному тексті статті;

- перед / після назви статті та кожного її розділу – відступ в один рядок.

3. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

4. У тексті використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

5. При оформленні списку використаних джерел та references не використовувати автоматичні нумеровані списки.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду і не направляються рецензентам. 

Згідно із «Положенням про порядок надання Київським національним університетом імені Тараса Шевченка платних послуг із видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних, періодичних видань, інших друкованих засобів масової інформації у ВПЦ "Київський університет"» оплата за публікацію статті (40 000 знаків з пробілами) становить 1440 грн. (Дивіться детальніше тут https://vpc.knu.ua/avtoram.html )

Вартість статті буде розраховуватись видавництвом залежно від обсягу статті. Оплата здійснюється після прийняття статей до друку редакційною колегією згідно із рахунком, виставленим ВПЦ "Київський університет" кожному автору.

Статті аспірантів, наукових, науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка або за наявності договору про співпрацю з Університетом публікуються у виданні безкоштовно

Будь ласка звертайтеся з будь-яких питань до редакції видання (див. Контакти)

Прочитано 11587
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/