Знайти статтю

Результат пошуку: 735

Виникнення і розвиток преторського права

Возникновение и развитие преторского права | The emergence and development praetoric law

  / 0
Рік: 2014
Перегляди: 637

Внесок науковців Київського університету в дослідження державотворчих та законодавчих процесів в Україні (1917 – 1921 рр.): історико-правовий аспект

Contributing scientists Kiev University in governmental research and legislative process in Ukraine (1917 – 1921 years).: historical and legal aspects

Автор: М. Чубата
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 533

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЮРИСТА НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ УКРАЇН

  / 0
Рік: 2022
Перегляди: 354

Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду

Влияние типологии формы государственного правления на статус главы правительства │ Іnfluence of typology of forms of government on the status of head of the government

 5 / 1
Рік: 2012
Перегляди: 457

Встановлення змісту норм іноземного права

Установление содержания норм иностранного права │ Concerning the determination of the content of the norms of foreign law

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 426

ВТІЛЕННЯ ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ У АКТАХ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 277

Вчення Рудольфа фон Ієрінга про мету в праві

Учение Рудольфа фон Иеринга о цели в праве | Rudolf von Ihering's doctrine about purpose in law

Автор: Б. Малишев
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 1223

ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА НА КРЕДИТНИХ ДОГОВОРАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

Автор: Н. Горбань
  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 317

Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права

Гармонизационный потенциал проекта кодекса европейского авторского права | The draft of European Copyright Code harmonization potential

Автор: Л. Комзюк
  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 663

Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України

Гармонизация охраны прав на базы данных в процессе европейской интеграции: опыт для Украины | Harmonization of databases rights protection in the process of European integration: experience for Ukraine

Автор: Л. Комзюк
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 777

Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми

Генеза византийского брачно-семейного права в контексте христианской ценностной парадигмы | Genesis byzantine matrimonial law in the context of christian values paradigms

Автор: Л. Дячук
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 459

Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні

Genesis of law and civil law regulating relations in the sphere of the moral rights of individuals in health in Ukraine

Автор: Н. Тюхтій
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 563

Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій

Генезис и сущность страхования : анализ научных концепций │ The genesis of the concepts regarding of the essence of insurance

Автор: Н. Пацурія
  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 659

ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

  / 0
Рік: 2018
Перегляди: 433

Генезис незалежної судової влади

Генезис независимой судебной власти | Genesis of independant judiciary

  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 369

Генезис правового світогляду Миколи Міхновського

Генезис правового мировоззрения Николая Михновского | Genesis of legal world view of Mykola Mikhnovskiy

Автор: В. Шамрай
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 411

Географічні зазначення: поняття та еволюція правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах

Географические указания : понятие и эволюция правового регулирования в Украине и зарубежных странах │ Geographical indications: concepts and evolution of legal regulation in Ukraine and foreign countries

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 359

Господарська страхова діяльність: види, ознаки, поняття

Хозяйственная страховая деятельность: виды, признаки, понятия | Economic insurance activity: kinds, characteristics, concept

Автор: Н. Пацурія
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 574

Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень

Хозяйственно-правовая ответственность: отраслевой подход, особенности применения и направления дальнейших научных исследований | Economic and legal responsibility: industry approach of features and areas for further research

Автор: В. Щербина
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 623

Громадянство та виборче право громадян за конституцією М.Міхновського

Гражданство и избирательное право граждан по конституции М.Михновского | Citizenship and the right to vote of citizens by the constitution of M.Mikhnovskiy

Автор: В. Шамрай
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 312
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/