Знайти статтю

Результат пошуку: 735

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ФІНАНСУВАННЯ ВИБОРІВ

 5 / 1
Рік: 2022
Перегляди: 408

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВОВА СПАДЩИНА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ МИРОВОЇ УГОДИ

  / 0
Рік: 2017
Перегляди: 492

Європейський суд: структура органів влади та перспективи їх подальшого розвитку

Европейский суд : структура органов власти и перспективы их дальнейшего развития │ European Union: the structure of authority and the prospects for their further development

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 953

Єдність державної влади в Україні як основа для визначення принципів діяльності місцевих державних адміністрацій

Единство государственной власти в Украине как основа для определения принципов деятельности местных государственных администраций | Unity of state government in Ukraine as a basis for determination of the principles of activity of local government adminis

Автор: М. Добкін
 5 / 1
Рік: 2010
Перегляди: 1383

Інвестиційне право як підгалузь господарського права України

Инвестиционное право в качестве подотрасли хозяйственного права Украины | Investment Law as a sub-sector of economic law of Ukraine

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 742

Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств

Институт административных услуг как способ обеспечения прав и законных интересов частных │ Institute of administrative services as a way of rights and legitimate interests of private enterprises

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 538

ІНСТИТУТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ СЛУЖБОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 5 / 1
Рік: 2021
Перегляди: 537

ІНСТИТУТ ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ ДОКАЗІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

  / 0
Перегляди: 498

Інститут контрасигнування актів глави держави в Україні: правова природа та проблеми законодавчого регулювання

Институт контрассигнования актов главы государства в Украине: правовая природа и проблемы законодательного регулирования | Institution of Countersigning the Acts of the President in Ukraine: Legal Nature and Problems of Legislative Regulation

Автор: О. Совгиря
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 488

Інститут посередництва в правовій доктрині

Институт посредничества в правовой доктрине | Тhe institute of mediation in legal doctrine

  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 1097

ІНСТИТУТ РАДНИКА У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: СТАН І ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛЬНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 460

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE

Автор: Л. Малюга
 5 / 1
Рік: 2018
Перегляди: 556

ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ

  / 0
Рік: 2019
Перегляди: 653

Інтереси учасників корпоративних відносин

Интересы участников корпоративных отношений | Interests of participants of corporate relations

Автор: М. Богуш
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 909

Інформаційно-прогностичні засоби забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації

Информационно - прогностические средства обеспечения экологической безопасности в области авиации │ Information and forecast measures of providing for environmental safety in the aviation sector

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 1015

Інформація про надра як об'єкт геологічних правовідносин

Информация о недрах как объекта геологических правоотношений | Infomation of bowels of the earth that object of geological legal

Автор: Р. Кірін
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 932

ІНФОРМАЦІЯ ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПІВВІДНОШЕННЯ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

 5 / 1
Рік: 2018
Перегляди: 493

Історіографія та методологія дослідження проблеми реалізації військового законодавства України

Историография и методология исследования проблемы реализации военного законодательства Украины | The historical descriptions and methodological research problems of realization of military legislation of Ukraine

  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 506

Історія становлення інституту глави уряду в Руській державі

История становления института главы правительства в Русском государстве │ History of its development period, the head of government of the Russian state

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 1041

Історія становлення корпоративного права в Англії та США

История становления корпоративного права в Англии и США | History of the formation of corporate law in the UK and the U.S.

Автор: І. Лукач
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 880
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/