Знайти статтю

Результат пошуку: 735

Історія становлення соціології права в працях вітчизняних учених

История становления социологии права в трудах отечественных ученых │ History of sociology of law in the works of our scientists

Автор: К. Яцино
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 413

Історія становлення та розвитку кінопромисловості в Україні

История становления и развития кинопромышленности в Украине | The history of formation and development of film industry in Ukraine

 5 / 1
Рік: 2014
Перегляди: 633

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ОКРУГІВ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 286

Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні

Исторические этапы становления института местных заимствований в Украине │ Historical stages of formation of local borrowing in Ukraine

Автор: О. Духовна
  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 974

Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства

Исторический анализ становления гражданского общества | Historical analysis of the formation of the idea of civil society

Автор: О. Лотюк
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 608

Історично-правові засади діяльності Фонду "Взаєморозуміння і примирення" в Україні

Исторически -правовые основы деятельности Фонда " Взаимопонимание и примирение " в Украине │ History and legal basis of the Fund "Mutual Understanding and Reconciliation" in Ukraine

Автор: Л. Сіньова
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 664

Істотні умови авторських договорів

Условия авторских договоров │ Essential conditions of copyright contracts

Автор: В. Бажанов
  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 775

Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд)

Автономия в государственном строительстве Австрии (историко-правовой обзор) │ Autonomy in the state-building of Austria (historico-legal overview)

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 508

Агентура іноземної держави – поняття, зміст та суспільна небезпека

Агентура иностранного государства – понятие, содержание и общественная безопасность | Secret service of the foreign state is a concept, maintenance and public danger

 5 / 1
Рік: 2014
Перегляди: 647

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 5 / 1
Перегляди: 513

Адміністративні послуги як категорія адміністративного права

Административные услуги как категория административного права | The administrative services are defined as a category of the administrative law

Автор: І. Котюк
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 901

Адміністративні послуги: питання законодавчого закріплення

Административные услуги: вопросы законодательного закрепления │ Administrative services: questions of legislative assignment

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 610

Адміністративна деліктність у сфері використання персональних даних та засоби її запобігання

Административная деликтность в сфере использования персональных данных и средства её предупреждения | Administrative Tort in the use of personal data and the means of prevention

Автор: О. Заярний
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 688

Адміністративний арешт: порядок застосування даного виду стягнення та повноваження окремих органів і посадових осіб щодо внесення клопотань про застосування (заміну) на даний вид стягнення

Administrative arrest: order of application of this type of administrative penalty and authority of separate organs and public servants on bringing of solicitors about application (to replacement) on this type of penalty

Автор: М. Самбор
  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 624

Адміністративно-правові аспекти взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження

Административно-правовые аспекты взаимодействия судов с органами местного самоуправления в процессе уголовного производства │ Administrative and legal aspects of cooperation between courts with local authorities in criminal proceedings

  / 0
Рік: 2012
Перегляди: 365

Адміністративно-правові аспекти правового захисту пацієнтів при наданні медичних послуг з джерелами іонізуючого випромінювання

Administratively legal aspects of legal defences of patients in providing of medical services with the sources of ionizing radiation

Автор: А. Сосемко
  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 688

Адміністративно-правові відносини за участю органів досудового розслідування системи МВС України

Административно-правовые отношения с участием органов досудебного расследования системы МВД Украины | Administrative and legal relations involving pre-trial investigation of the MIA of Ukraine

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 692

Адміністрування податків в системі публічних правовідносин

Администрирование налогов в системе публичных правоотношений | Tax administration in the system of public legal relationship

Автор: Ю. Рогачов
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 631

Аксіологічні питання об'єктивації клімату в екологічному праві України

Prokhorenko K. Аксиологические вопросы объективации климата в экологическом праве Украины │ Aksiological issues of climate as the object in environmental law of Ukraine

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 786

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я3

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 445
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/