Знайти статтю

Результат пошуку: 735

Актуальні питання забезпечення доказів в цивільному процесі України: необхідність законодавчої регламентації

Актуальные вопросы обеспечения доказательств в гражданском процессе Украины: необходимость законодательной регламентации | Pressing questions of providing of proofs in civil procedure of Ukraine: necessity of legislative regulation

Автор: О. Бадила
  / 0
Рік: 2014
Перегляди: 564

Актуальні питання здійснення судового контролю за рішеннями Міжнародного комерційного арбітражу в Україні

Актуальные вопросы осуществления судебного контроля за решениями Международного коммерческого арбитража в Украине | The topical issues of judicial control performance after the International commercial arbitration awards in Ukraine

Автор: С. Рабенко
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 547

Актуальні питання теорії і практики нотаріальних правовідносин

Актуальные вопросы теории и практики нотариальных правоотношений │ Issues of theory and practice of legal notary

Автор: С. Фурса
  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 955

Акціонерна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання

Акционерная форма государственно-частного партнерства: проблемы правового регулирования | Joint-stock form state private partnerships: problems of the legal adjusting

Автор: О. Вінник
  / 0
Рік: 2010
Перегляди: 683

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ: ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЄС

Автор: О. Терех
  / 0
Перегляди: 563

АЛЬТЕРНАТИВНЕ (ПОЗАСУДОВЕ) ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ СПОРІВ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор: Н. Пацурія
  / 0
Рік: 2017
Перегляди: 572

Аналіз концептуальних підходів щодо визначення державних кордонів

Анализ концептуальных подходов к определению государственных границ | Analysis of conceptual approaches for the determination of state borders

 5 / 1
Рік: 2014
Перегляди: 668

Аналогія в аграрному праві України: умови та межі застосування

Аналогия в аграрном праве Украины: условия и пределы применения | Analogy in Ukrainian Agrarian Law: Reasons and Limits of Application

  / 0
Рік: 2011
Перегляди: 528

Антикорупційний моніторинг в Україні: особливості та перспективи запровадження

Антикоррупционный мониторинг в Украине: особенности и перспективы внедрения | The anti-corruption monitoring: peculiarities and prospects of application

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 1063

Аудиторські правовідносини: господарсько-правовий аспект

Аудиторские правоотношения: хозяйственно-правовой аспект | Auditor relations: economic and legal aspects

Автор: О. Горяєва
  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 663

Бікамералізм як одна з провідних тенденцій розвитку парламентаризму в сучасному світі

Бикамерализм как одна из основных тенденций развития парламентаризма в современном мире | Bicameralism as one of the key trends development of parliamentarism in the modern world

Автор: О. Волощук
  / 0
Рік: 2014
Перегляди: 619

Банкрутство державних підприємств за законодавством України

Банкротство государственных предприятий по законодательству Украины | Bankruptcy law of public enterprises in Ukraine

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 726

БЕРЕЗНЕВІ СТАТТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1654 РОКУ: МІФ ЧИ ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ (СПРОБА ЮРИДИЧНОЇ ОЦІНКИ)

  / 0
Рік: 2018
Перегляди: 815

Берлінська наукова школа професора А. Вагнера і становлення наукових поглядів М. Цитовича

Берлинская научная школа профессора А. Вагнера и становления научных взглядов М. Цитовича | Berlin scientific school of Prof. A. Wagner and scientific development of M. Tsytovycha

  / 0
Рік: 2013
Перегляди: 638

Будівлі і споруди, що використовуються у сфері господарювання: поняття та основні ознаки

Здания и сооружения, используемые в сфере хозяйствования: понятие и основные признаки | Buildings and structures used in the field of management: definitions and main features

 5 / 1
Рік: 2010
Перегляди: 5603

ВІДКРИТІСТЬ І ГЛАСНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ТА ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ: СВІТОВІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ, США І ПРАВА ЄС

 5 / 1
Рік: 2019
Перегляди: 558

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЕЮ 320 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 509

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИПИСІВ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

  / 0
Рік: 2019
Перегляди: 563

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

  / 0
Рік: 2021
Перегляди: 364

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ

 5 / 1
Рік: 2022
Перегляди: 403
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/